Informasjonsplikt og klagebehandling

Her kan dere lese om informasjonsplikt og klagebehandling

Her kan dere lese rutinene for mottak og håndtering av klager vedrørende forhold som kan ha negativ innvirkning på barnets fysiske/psykiske helse. 

Her finner dere skjemaet dere skal bruke hvis dere vil levere en skriftlig klage