Er barnet i god nok form til å være i barnehagen?

Hensikten med å holde et barn hjemme fra barnehagen ved sykdom er å sikre barnets beste, samt forebygge spredning av smittsomme sykdommer. Dersom barnets sykdom medfører fare for smitte til andre barn/voksne, skal barnet være borte fra barnehagen. Barnet skal videre holdes hjemme dersom barnet på grunn av sykdom ikke kan delta i barnehagens daglige rutiner eller barnehagens planlagte aktiviteter den aktuelle dagen. Er du i tvil om barnet er friskt nok til å gå i barnehagen - er det som regel ALLMENTILSTANDEN som er avgjørende.

På denne linken: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6493&Main_6157=6287:0:25,5499&MainContent_6287=6493:0:25,6832&Content_6493=6441:82617::0:6446:10:::0:0 kan dere lese Folkehelseinstituttes faglige råd i forhold til smittevern i barnehagen.

Utklipp fra veilederen utarbeidet av Namsos kommune v/ Per W. Tvete Kommuneoverlege MNR:

Feber:

Når kroppstemperaturen overstiger 37,5 grader, regnes det som feber.
Et barn med feber bør være lett kledd, oppholde seg i et ikke for varmt rom, og få rikelig med drikke.
Barn med feber skal holdes hjemme.
La barnet også få en feberfri dag hjemme før det vender tilbake til barnehagen.

Forkjølelse/snørr:
Snørr er i begynnelsen klart, men kan gå over til å bli tykt og grønt etter en tid.
Ved kortvarig snørring er det ingen grunn til å holde barnet hjemme.
Ved langvarig snørring kan det være nødvendig med en legeundersøkelse, fordi det kan være et symptom på allergi.
Barn med snørr, men uten feber eller nedsatt allmenntilstand, behøver ikke isoleres fra gruppen.
Med grønt snørr følger ofte slapphet, så vurder eventuellt kortere dager i barnehagen.

Hoste:
Noen barn får lett hoste i forbindelse med vanlig forkjølelse. Hvis barnet ikke virker sykt ellers, kan det gå i barnehagen som vanlig.
Hosten kan bli verre med fysisk aktivitet, derfor bør du holde deg orientert om hvordan barnet greier seg gjennom dagen.
Ved langvarig hoste bør barnet undersøkes av lege.
Et barn med hoste, men med god allmenntilstand og uten feber kan være i barnehagen.

Omgangssyke:
Diare og/eller oppkast.
Barnet kan tape mye væske, derfor er det viktig å passe på at det drikker mye.
I det akutte stadiet skal barnet være hjemme, det vil si så lenge det kaster opp og har vannaktig avføring flere ganger om dagen.
Barnet kan vende tilbake til barnehagen når allmenntilstanden er bra. Barnet skal da kunne innta fast føde og være opplagt. Avføringen behøver ikke være fast, fordi det kan ta opptil flere uker før avføringen er normal igjen.
Husk at omganssyken har svært stor smittefare!
Barnet skal være hjemme i minst 48 timer (2 døgn) etter siste diare eller oppkast.

Vond hals
Små barn kan ikke fortelle at de har vondt i halsen.
Tegn på halsinfeksjon kan være at barnet ikke vil drikke, spise eller har feber.
Iblant forkommer brekninger, magesmerter eller sikling.
Dersom barnet har vondt i halsen og i tillegg feber mer enn et par dager, kan det være snakk om en bakteriell halsbetennelse forårsaket av streptokokker. Da bør lege oppsøkes.
Streptokokker kan gi plagsomme epedemier blant barn. Gi derfor beskjed til personalet dersom barnet har en slik infeksjon.
Hvis barnet har bakteriell halsbetennelse, må det være hjemme inntil to dager etter at behandling er begynt.
Ved andre halsinfeksjoner avgjør allmenntilstanden. Dersom barnet orker å delta i leken sammen med de andre, kan det gå i barnehagen.

Øyekatarr:
I perioder er øyekatarr et stort problem i barnehagen.
Skyldes i de fleste tilfeller et virus. Sykdommen er ufarlig, men kan være svært smittsom.
Barn med øyekatarr bør undersøkes av lege for å fastslå om det trenger behandling med øyedråper.
Hvis legen mener at behandling ikke er nødvending kan barnet være i barnehagen.
I motsatt fall kan barnet gå i barnehagen dagen etter at behandlingen har startet, forutsatt at allenntilstanden er god.
Barnet skal være hjemme ved feber og/eller svie i øynene.