Planleggingsdager i barnehageåret 2020/2021

Vi har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Disse dagene er barnehagen stengt. Planleggingsdagene blir brukt til kursing av personalet, planleggings- og evalueringsarbeid m.m.

Barnehageåret 2020/2021 har vi planleggingsdager følgende datoer:

2020:      17. august

              18. september

              23. november

2021:      19. mars

              14. mai 

 

Disse dagene har barnet fri fra barnehagen.