Litt om avdelingene våre

Vi har 2 avdelinger i barnehagen: Rompetroll og Maurtua.

Litt om Rompetroll
I husets første etasje holder de minste barna til, de fra 0-3 år. Det er 9 barn som har tilhold på Rompetroll og det er 3 voksne.

Dagsrytmen for barna ser slik ut:

Frokost mellom 8-8.45 (for de barna som er kommet), utetid, lunsj ca. 12., soving, frileik, fruktmåltid ca. 14.30-15.

Vi er fleksible når det gjelder hvert enkelt barns egne dagsrytme når det kommer til soving, spising m.m. De fleste barna sover ute i vogn. Vi har vogner og senger som vi låner ut til de som måtte ønske det. Vil dere selv medbringe vogn er det selvfølgelig helt ok.

Vi prioriterer utetid foran de fleste andre aktiviteter. Vi er ute hver dag hele året så lenge det ikke er alt for kaldt. Vi er ute på formiddagen mellom frokost og lunsj da det er på dette tidspunktet barna er mest opplagte. I sommerhalvåret er vi gjerne ute hele dagen.

 

Litt om Maurtua
I husets andre etasje holder de største barna til, de fra 3-6 år. Det er 19 barn som har tilhold på Maurtua og det er 3 voksne.

Dagsrytmen for barna ser slik ut:

Frokost mellom 8-8.45 (for de barna som er kommet), frileik/tilrettelagte aktiviteter både ute og inne, lunsj ca. 12, utetid, fruktmåltid ca. kl. 15.

Vi forsøker å tilpasse barnehagedagen etter hvert enkelt barns behov og ønsker når det kommer til spising, soving(for de som gjør det) og ønsker om leke aktiviteter.

Vi prioriterer utetid foran de fleste andre aktiviteter. Vi er ute hver dag hele året så lenge det ikke er alt for kaldt. Vi er gjerne ute hele dagen