Planleggingsdager i barnehageåret 2018/2019

Vi har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Disse dagene er barnehagen stengt. Planleggingsdagene blir brukt til kursing av personalet, planleggings- og evalueringsarbeid m.m.

Dette barnehageåret har vi planleggingsdager følgende datoer:

13 og 14. august

30.november

31. mai

21. juni