Nyheter

  • Hovedopptak for barnehageåret 2016/2017

    Barnehageportalen åpner for søknader for hovedopptaket fra 1. januar 2016 Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars 2016 Alle som har plass i barnehage og som ønsker å endre plassen, gjør det ved å logge seg inn på sin side i barnehageportalen. De som har plass i barnehage i dag, men som ønsker annen barnehage må sende ny søknad innen søknadsfristen 01.03. for å være med i hovedopptaket.

    27.01.2016 08.52
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Dette blir vi glade for at blir fulgt opp:)

I Granåsen barnehage ønsker vi å være mye ute - uavhengig av vær og føre For at dette skall bli en god opplevelse for ditt barn, betinger det at barnet har gode klær og utstyr til all slags føre og alle årstider.